White Oak with Orange Tinted Epoxy Fills, Redheart, Ipe & Maple. 16 3/8 x 11 3/8 x 7/8

White Oak with Orange Tinted Epoxy Fills, Redheart, Ipe & Maple

$50.00Price