15 1/2 x 9 7/8

White Oak With Metallic Blue Fills

$45.00Price