19 1/4 x 14 x 1 1/2

Vintage White Oak with Turquoise Epoxy Fills

$160.00Price