Gorgeous vintage quarter-sawn white oak with beautiful rays with sea foam metallic fills. 19 1/4" x 9 3/8" x 3/4

Vintage Quarter-Sawn White Oak with Sea Foam Metallic Fills

$80.00Price