19 1/2 x 12 3/4 x 5/8

Vintage Quarter-Sawn White Oak, Purpleheart, and Ambrosia Maple

$75.00Price