22 5/8 x 7 5/8 x 5/8

Vintage Maple, Katalox & Curly Ambrosia Maple

$55.00Price