23 3/4 x 5 7/8 x 5/8

Two-Tone Katalox

$50.00Price